• Ny sjukeheim i Bandadalen på Stord. Trekledningsfasade med varierende vinduspartier.
  • Ny sjukeheim i Bandadalen på Stord. Trekledningsfasade med varierende vinduspartier. Fasade mot nord.
  • Ny sjukeheim i Bandadalen på Stord. Trekledningsfasade med varierende vinduspartier. Snitt gjennom inngangsparti og sansehage.
  • Ny sjukeheim i Bandadalen på Stord. Trekledningsfasade med varierende vinduspartier. Perspektiv mot inngangsparti.
Prosjektnavn Ny Sjukeheim Bandadalskvartalet
Adresse Bandadalskvartalet Leirvik
Tiltakshaver Stord Kommune
Ferdigstilt 2018
Bruttoareal 4500m2

I desember 2015 vant vi arkitektkonkurransen om ny sjukeheim i Bandadalskvartalet på Stord. Denne består per dags dato av 40 nye sjukeheimsplasser, tilhørende sansehage, ny adkomst for hele anlegget og gangbro mellom nytt og gammelt for en bedre intern sirkulasjon. Bygget legger seg nord for eksisterende sjukeheim og har dermed en fantastisk utsikt over Leirvik. I konkurransen ble fasaden illustrert feltvis med plater og trekledning. I prosjekteringsfasen gir dette oss mange muligheter til å endre feltenes størrelse basert på program, uten å endre bygningens uttrykk. En stor og åpen foaje utført i glass inviterer brukere og besøkende til de respektive avdelinger, og gir innsyn til den store sansehagen i gårdsrommet. Intensjonen er å skape et trygt og oversiktlig uterom med materialer i en mer boligtypisk skala.