Det å definere rammene om det bygde areal er det vi gjør best, og den måten vi som prosjekterende arkitekter best kan tjene miljøet på, både direkte og indirekte. Vi setter rammene basert på vår historie i form og materialer, med kompakte og arealeffektive løsninger, til et helhetlig bilde av det bygde areal.
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS kan rammer.
Innramming.