Det å definere rammene om det bygde areal er det vi gjør best, og den måten vi som prosjekterende arkitekter best kan tjene miljøet på, både direkte og indirekte. Vi setter rammer rundt omgivelser og arkitektur som er inkluderende, bærekraftige og nytenkende. Basert på vår historie i form og materialer, med kompakte og arealeffektive løsninger, ønsker vi å skape sosialt bærekraftige samfunn i en sirkulær tankegang.