• Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS grønne fellesarealer
  • Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS står bak Kvednatunsutbyggingen
  • Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Kvednatunsutbyggingen
  • Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS ved Jan Ove Bjørheim
  • Arkitektkontore Brekke Helgeland Brekke AS og Øystein Grønhaug
  • Kvednatunet tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Kvednatunet tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS boligblokker
  • Kvednatunet tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS, boligblokker interiør
Prosjektnavn Kvednatunet
Adresse Skjoldavegen 136
Tiltakshaver Kvednatunet AS
Ferdigstilt Pågående
Bruttoareal 14200m2

Større utbygging av Kvednatunet, et nytt boligområde mellom Solvang og Djupadalen. Byggetrinn 1 er pågående og består av to boligblokk på 8 etasjer med 46 leiligheter og tilhørende parkeringsanlegg under terreng.

Byggetrinn 2 og 3 utgjør henholdsvis rekkehusbebyggelse og et mindre leilighetsbygg. I utbyggingen prioriteres et stort felles park- og grøntområde med drivhus og grønnsakshage, og en klar grønn linje fra grøntområdet i vest gjennom bebyggelsen og opp mot Djupadalen. Parkeringsanlegg under terreng.