• Inngangsparti og fellesrom på gateplan i den nye flerbrukshallen til Haugesund Pistol- og Curlingklubb
  • Stor felles kafe i adkomstområdet på Haugesund Pistol- og curlingklubbs nye lokaler - Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Foreslått sydfasade Haugesund Pistol- og Curlingklubb
  • Inngangsparti Haugesund Pistol- og Curlingklubb ved Idrettsparken, tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
Prosjektnavn Haugesund Pistol- og Curlinghall
Adresse Haugesund Idrettspark
Tiltakshaver Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb
Ferdigstilt 2016
Bruttoareal 3000m2

Planlagt ny flerbrukshall for Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb. Haugesund Pistol- og Curlinghall inneholder inneholder skytebaner i 1. etasje, mens 2. etasje vil inneholde fire curlingbaner. I tillegg vil det være egne publikumsoner, klubblokaler og skiftesoner for utøverne. Hallen er planlagt bygget ved siden av Ishallen, ved inngangen til Idrettsparken. Ved inngangspartiet rommer hallen et 250m2 stort fellesareal med kafe, åpent for publikum.