• Kuleisen - Pistol og Curling Haugesund. Foto Gunvor Saltvik
Prosjektnavn Haugesund Pistol- og Curlinghall
Adresse Haugesund Idrettspark
Tiltakshaver Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb
Ferdigstilt 2016
Bruttoareal 3000m2

Planlagt ny flerbrukshall for Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb. Haugesund Pistol- og Curlinghall inneholder inneholder skytebaner i 1. etasje, mens 2. etasje vil inneholde fire curlingbaner. I tillegg vil det være egne publikumsoner, klubblokaler og skiftesoner for utøverne. Hallen er planlagt bygget ved siden av Ishallen, ved inngangen til Idrettsparken. Ved inngangspartiet rommer hallen et 250m2 stort fellesareal med kafe, åpent for publikum.