Firmaet drives og eies av Jan Ove Bjørheim, Mona Fågelklo, Thomas Brekke, Arne Tveit og Stein Jarle Helgeland. I tillegg er vi 10 ansatte bestående av arkitekter, interiørarkitekt, arealplanleggere og tekniske tegnere.

Kontoret ble etablert i 1979 og dagens eiere og medarbeidere besitter samlet en meget bred erfaringsbakgrunn. Den mest vesentlige oppdragsmengden hentes i distriktet, med endel enkeltprosjekter fordelt over hele landet.
Vår målsetting er å kunne tilby arkitekttjenester av høy kvalitet innen alle faser av planlegging, regulering, prosjektering og bygging.

Vårt arbeid omfatter tradisjonelle arkitekt- og interiørarkitektoppdrag fra boliger til større bygg, inkl. regulering. Vi arbeider med kontorbygg , industri- og forretningsbygg, skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, hotell samt boliger og utomhusarealer.

Vi har som målsetning å prosjektere bygg i pakt med vår historie, både form- og materialmessig, innenfor kompakte, effektive, arealbesparende og miljøvennlige rammer.

Vi har alltid vært opptatt av det omkringliggende miljø både i direkte og i indirekte forstand. Vi mener at vi som prosjekterende arkitekter best kan tjene miljøet med en helhetlig og gjennomtenkt overordnet plan, både i regulerings- og byggesammenheng. Gjennom effektive planer kan vi senke både investeringskostnader og viktigst her: det bygde areal.

Vårt syn er at den mest arealeffektive planløsning på sikt gir langt større besparelser for miljøet enn en kortsiktig betraktning kun av investeringen i byggetidspunktet. Sammen med en klar holdning til mest mulig ombruksvennlige materialer vil dette gi den laveste miljøbelastningen i hele byggets levetid.