Firmaet drives og eies av sivilarkitektene Aksel M. Brekke, Stein Jarle Helgeland, Thomas Brekke, Arne Tveit og Jan Ove Bjørheim. I tillegg er vi 7 ansatte, derav 4 sivilarkitekter, 1 arealplanlegger og 2 tekniske tegnere.

Kontoret ble etablert i 1979 og dagens eiere og medarbeidere besitter samlet en meget bred erfaringsbakgrunn. Det vesentligste av oppdragsmengden hentes i distriktet, men med endel enkeltprosjekter fordelt over hele landet.
Vår målsetting er å kunne tilby arkitekttjenester av høy kvalitet innen alle faser av planlegging/ regulering, prosjektering og bygging.

Vårt arbeid omfatter tradisjonelle arkitektoppdrag fra boliger til større bygg, inkl. regulering. Vi arbeider med kontorbygg , industri- og forretningsbygg, skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, hotell samt boliger og utomhusarealer.

Vi har som målsetning å prosjektere bygg i pakt med vår historie, både form- og materialmessig, innenfor kompakte, effektive, arealbesparende og miljøvennlige rammer.

Vi har alltid vært opptatt av det omkringliggende miljø både i direkte og i indirekte forstand. Vi mener at vi som prosjekterende arkitekter best kan tjene miljøet med en helhetlig og gjennomtenkt overordnet plan (både i regulerings- og byggsammenheng). Gjennom effektive planer kan vi senke både investeringskostnader og viktigst her: det bygde areal.

Vårt syn er at den mest arealeffektive planløsning på sikt gir langt større besparelser for miljøet enn en kortsiktig betraktning kun av investeringen i byggetidspunktet. Sammen med en klar holdning til mest mulig vedlikeholdsvennlige materialer vil dette gi den laveste miljøbelastningen i hele byggets levetid.