Vi er inne i en spennende prosess med omstrukturering og vekst, og er snart på veg inn i et av Haugesunds flotteste funksjonalistiske bygg! Det er med ærefrykt vi skal få adresse Møllervegen 6 (Knutsabygget), og du vil finne oss i 4. og 5. etasje. Forhåpentligvis fra rundt påsketider 2023, byggearbeidene innvendig er i gang!

Møllervegen 6 var Knutsen OAS sitt gamle kontorbygg nord i Smedasundet. Bygget sto klar i 1939 og er vurdert som bevaringsverdig. Det er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe- Kaas, også kjent for å ha tegnet Haugesund Rådhus. Innvendig er trappegangen utsmykket med et betydelig arbeid i norsk kunsthistorie. Et to etasjers høyt veggmaleri, muligens utført av Per Krogh eller Hugo Louis Mohr ifølge kunsthistorier Johannes Rød. Veggmaleriet er bare ett av mange nydelige detaljer vi vil ivareta i de nye kontorlokalene våre.

Fra kommuneplanens Hensyn for kulturmiljø:

«Knutsen OAS kontorbygg inngår på utrolig vis i en planlagt sammenheng med fastlandets siste sjøhus fra byens opprinnelse, via et trappeløp opp til Møllervegen. Både Knutsabygget, sjøhuset og dette trappeløpet vurderes å være særlig bevaringsverdig»

 

INTERESSERT I Å JOBBE MED OSS?

Søknader sendes til firmapost@abhb.no

HAR DU SPØRSMÅL, TA KONTAKT MED:

 

KIRSTI SVEINDAL – 470 17 830 – k.sveindal@abhb.no

STEIN JARLE HELGELAND – 916 13 747 – s.j.helgeland@abhb.no