• Udland Kirke i Haugesund
Prosjektnavn Udland Kirke
Ferdigstilt 2002

Udland kirke er en arbeidskirke, oppført i mur og stål. Utvendig er bygget forblendet med teglstein kombinert med lys- og mørkmalt panel, mens kirkerommet er utvendig hvitpusset. Takflatene og kirketårnet er tekket med falsete, patinerte sinkplater, et arbeid som ble belønnet med Nordisk Platepris for Arkitekter for 2003, utdelt av Nordisk Blikkenslagermesterforbund. Taket over kirkerommet og kirketorget har en sammenhengende, stigende bølgeform mot tårnet, som er plassert over koret. Takflaten er oppdelt i lengderetningen med opphøyd midtfelt. Tårnet er båtformet, med hel vindusflate mot syd. Kirkeskipet har vegger av lys tegl, mens fondveggen i korpartiet er hvitpusset. Over koret er det en lysspalte i himlingen hvor indirekte lys fra tårnets store vindusflate mot syd gir naturlig overlys til alterpartiet. På korveggen over alteret henger en Kristusfigur i tre i et abstrakt formspråk.