• Torvastad Arena utført i betongelementer, Cembritplater og trekledning
  • Torvastad Arena tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Overbygg over inngang, Torvastad Arena flerbrukshall
Prosjektnavn Torvastad Arena
Tiltakshaver Torvastad Arena AS
Ferdigstilt 2015
Bruttoareal 2320m2

Torvastad Arena inngår i Torvastad skole- og kulturanlegg, og er en flerbrukshall som eies og drives av Torvastad Bygdeutvalg, Torvastad KFUK/KFUM og Torvastad Idrettslag med like andeler. Bygget rommer en hall på 25×50 meter og tilhørende lagerrom, garderober, styrketreningsrom, vaktrom og foaje. Hallen har sju meter fri takhøyde og er merket opp for håndball, minihåndball, volleyball, basketball, innebandy og badminton. Gulvet er et kombielastisk sportsgulv som er egnet for innendørs piggsko. Dekket over garderoben er av hulldekker, noe som muliggjør bygging av tribune.Hallen ligger midt i bygget, mens foaje, styrketreningsrom og garderober ligger rundt hallen. Dermed trappes bygget av utvendig og blir mindre dominerende. Hallens hovedadkomst ligger ut mot den felles parkeringsplassen med Torvastad Skole og gjennomgangen mellom disse byggene er overbygd i forskjellige høyder. Hvite betongelementer gir varighet og kvalitet, grå Cembrit- plater og trekledning myker opp fasaden. Halldelen har bærende elementer av prefabrikkert betong, de lave delene av bygget har bæring av stål og bindingsverk, isolerte og tekkede hulldekker. Hele bygget har universell tilgjengelighet.