Prosjektnavn Tilbygg Rossabø Kirke
Ferdigstilt 2021

Tilbygg til eksisterende kirke inneholdende kontorer, kirkestue, speiderlokaler og møterom.

Rossabø Kirke ble tegnet i 1972 av arkitektene Per Amund Riseng og Jan Stensrud. Kirken og tilhørende anlegg er i plasstøpt betong og et av Norges beste eksempler på stilarten brutalisme (rå betong). Riksantikvaren har listeført bygget som verneverdig. Arkitekt Riseng var med på utforming av tilbygget til kirken, tillagt en eksisterende del inneholdende grupperom, speider, samlingsrom (siloen) og kirkestue. Den nye delen er en naturlig forlengelse av denne, hvor den gamle fasaden er ivaretatt innvendig i den nye delen. Kontrasten mellom det nye og gamle er åpenbar, samtidig som det innvendig er brukt materialer med klar henvisning tilbake til byggeperioden.

Foto: Line Møllerhaug