• Skåredalen Skole, Kultur og Idrettssenter, av Arkitektontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Trekledning i Staverngul, sinktak og teglstein brukes gjennomgående i arkitekturen på Skåredalen Skole i Haugesund, tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • En indre beskyttet gågate skiller de forskjellige volumene på skolen, tegnet av arkitekt Stein Jarle Helgeland
  • Pergolaoverbygg i limtrekonstruksjon, tegl, sink og trekledning. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • De store volumene er oppdelt i mindre, med karnapper, takutstikk, vinkelendringer og materialinndelinger - Skåredalen Skole
  • Sinkbelagt inngangsparti på Skåredalen Skole, tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
Prosjektnavn Skåredalen Skole, Kultur og Idrettssenter
Adresse Skåredalen, Haugesund
Tiltakshaver Haugesund Kommune
Ferdigstilt 2002
Bruttoareal ca 10 000m2

Prosjektet er en realisering av en utført regulering for Haugesund Kommune, og rommer barne- og ungdomsskole og idrettshaller. Prosjektet er todelt og ligger på begge sider av en gjennomgående gate med gang- og sykkeltrafikk. Denne er også forbindelsen mellom skole og kultur- og idrettsaktiviteter. Det er uteanlegg for skolen på østsiden av anlegget, og uteanlegg for kultur- og idrettsaktiviteter på vest. Arkitektonisk er anlegget sammensatt av flere bygg for å bryte ned målestokken. Materialmessig er det benyttet malt trepanel og murforblending.