Prosjektnavn Skagen Brygge leiligheter
Adresse Hasseløy i Haugesund
Tiltakshaver Kruse Smith Hasseløy AS

Skagen brygge på Hasseløy er basert på et ønske om å skape et trivelig boligområde, hvor alle leilighetene har utsikt til sjø, og hvor utearealene er trafikksikre og primært forbeholdt fotgjengere. Bygningene består av en vestre og en østre bygningsrekke, og er langs Flathauggata i øst gruppert to og to over felles garasjeanlegg. Mot vest er bygningene lagt på tvers av kaifronten for å gi ly for vind og vær, samt gode lys- og utsiktsforhold for alle mot sundet. Mellom disse går en utvidet hovedgangveg med grøntanlegg, lekeplass, murer i naturstein, trapper, ramper og nivåer. Dette uteområdet er godt egnet til lek. Sentralt her ligger saltvannsbassenget med felles amfi og glasstak. Ytterst mot sundet er det en 6 meter bred havnepromenade. Bygningene er gitt et moderne formspråk i vedlikeholdsvennlige materialer. Leilighetene har store vinduer i stuene, og gode og lune balkonger. I den vestre bygningsrekken er en større del av balkongene innglasset og kan åpnes etter behov.