• Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS har tegnet hytte i Ålfjorden der bruk av naturstein, ubehandlet trekledning og sedum på tak er med på å sammenveve arkitektur og natur
  • Integrering i naturen gjennom bruk av naturskifer gjør at bygningsvolumene blir en del av landskapet- arkitekt Arne Tveit, Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Fire bygg tilpasset terreng og landskapets helning. Sedumtak og naturskifer forankrer arkitekturen i landskapet. Tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Arkitekt Arne Tveit ved Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS har brukt naturstein for å opparbeide uteområdene og nivåene rundt hytta.
  • Bygningsvolumene har alle god utsikt over Ålfjorden og vinduene fra gulv til tak trekker landskapet inn i bygget, arkitekt Arne Tveit
  • Arkitekt Arne Tveit ved Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS har sørget for å bevare trær og busker på området, for å integrere byggene i naturen og landskapet
Prosjektnavn Natursteinshytter Vestlandet
Adresse Vestlandet
Ferdigstilt 2013
Bruttoareal 95 + 117m2

To tomter rommer terrengtilpassede hytter, med naust og anneks i Rogaland på Vestlandet. En gjennomgående bruk av naturstein både på bygninger og uteplasser syr arkitekturen inn i terrenget. Det er innslag av grånende Kebonyimpregnert tre, tekking, samt sedumdekker på alle tak. Utformingen av uteområdene og terrengtilpasningen generelt var hovedfokus og det er i bred grad brukt lokale materialer til opparbeidingen av disse.