• Sjøfartsbygget Østensjø og Hagland langs Smedasundet i Haugesund
  • Restaurering av Østensjø Haglands kontorbygg på kaipromenaden i Haugesund
  • Gammel teglesteinsvegg er bevart i Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekkes restaurering av Smedasundet 97 i Haugesund
  • Verneverdige fasader ble restaurert på Sjøfartsbygget Østensjø og Hagland - Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Kantine og kontorlokaler i restaurerte sjøhus Østensjø og Hagland
  • Innvending gårdsrom ble til kantine i Sjøfartsbygget Østensjø og Hagland
Prosjektnavn Sjøfartsbygget Østensjø og Hagland
Adresse Smedasundet 97
Tiltakshaver Strandgaten 170 AS
Ferdigstilt 2012
Bruttoareal 5000m2

I to verneverdige sjøhus, et gårdsom og Strandgata 170, samt noen tilstøtende småbygg, er det etablert to etasjer parkeringskjeller, kantine for 150 mennesker og kontor på tilsammen 5000 m2. I et tett samarbeid med byantikvaren i Haugesund ble Sjøfartsbygget Østensjø og Hagland til; de gamle sjøhusene ble plukket omhyggelig ned og lagret, og alt gammelt treverk som kunne brukes ble benyttet i restaureringen. Hele underetasjen er støpt som vanntett konstruksjon og de ytterste 10 metrene av sjøhusene ble gjenreist på toppen av parkeringskjelleren. Gulvbordene var så slitt at de måtte erstattes, søylene var for korte når kontorene skulle tilpasses for dagens krav, og vinduene måtte fornyes. Bærebjelkene var imidlertid i god stand, og kunne brukes ved gjenoppbyggingen. Alle vinduene i de gamle fasadene er laget som kittfals vinduer, spesialprodusert hos Vikeså Glass. Til alt treverket som er fornyet, ble det brukt malmfuru, blant annet fra Røros. Mellom sjøhusene og Strandgaten 170 ble et gammelt gårdsrom bygget inn med glasstak og glassvegger, og huser i dag sittearealene i kantinen. Kjelleren i Strandgaten 170 huser kjøkkenarealet. Da håndverkerne begynte å rive i kjelleren, fant de en stor gammel peis, med intakt pipeløp som ble restaurert. Det samme ble en gammel teglsteinsvegg på veien fra sjøhuset til gårdsrommet, som i dag står i inngangen til kontorlokalene.