• Foto Dag Smemo Etne Kyrkje i belysning
  • Foto Dag Smemo Etne Kyrkje pussede hvite betongelementer
  • Foto Dag Smemo Den buede fasaden på Etne Kyrkje belyst
  • Kirkerommet i Etne Kyrkje med buet fasade
  • Kirkerommet med sitteplass til 450 personer i Etne Kyrkje
  • Foto Dag Smemo Etne Kyrkje deler inngang og kjøkken med bedehuset
Prosjektnavn Etne Kyrkje
Adresse Etne
Tiltakshaver Etne krk. fellesråd
Ferdigstilt 2013
Bruttoareal 700m2

Etne Kyrkje ble bygget i tilknytning til eksisterende bedehus og er en arbeidskirke. Som områdets 3. kirke er dette en større og mer funksjonell kirke med sitteplass til 450 personer. Kirken er lagd med tanke på å drive barne-, ungdoms- og familiearbeid for hele menigheten og har felles inngang og kjøkken med bedehuset. Etne Kyrkje er oppført i betongelementer og tekking og ble reist med stor dugnadsinnsats.