• Betongvegger, komposittplater, trekledning og sink danner en moderne tolkning av funkishuset, Sandeid i Rogaland
  • Høy plassering av vinduer og indirekte sollys under dobbelthøye tak. Huset tegnet av Arne Tveit og Jan Ove Bjørheim ved Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS har tegnet huset rundt lyset og utsikten på tomta
  • Stål, glass og betong med varme tredekker på terrassen. Ark: Jan Ove Bjørheim og Arne Tveit, ved Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Opparbeidet uteområde med tredekke, betong og grønne planter gir privatliv og en intim sfære på den bratte tomta
  • Hvite gipsvegger danner ramme rundt utsikten i boligen i Sandeid tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Et moderne hus med flate tak og rene linjer ligger godt i terrenget på den fantastiske tomta i Sandeid, ark. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
Prosjektnavn Bolig Sandeid
Adresse Strand i Sandeid
Tiltakshaver Hildegunn Asheim og Svein Nordskog
Ferdigstilt 2011
Bruttoareal 380m2

Oppdeling av eneboligen i volumer tilpasset funksjon og terreng, ble løsningen på den utfordrende tomtesituasjonen med 17m høydeforskjell i Sandeid. Eneboligen inneholder boligfunksjoner, samt naust, kai og en liten strandsone. En gjennomgående halvplansløsning gir både spennende dobbelthøye rom med flott lysinnfall, samtidig som man har muligheten til internt privatliv innad i boligen. Utearealene er delvis overbygde gjennom volumoppdelingen av boligen og uteplassene er sydd godt inn i terrenget på tomta.

Konstruksjon og dekker er utført i betong. Ytterveggene er i hovedsak platekledd med innslag av beiset tre som også tas opp i utearealene. Folietekking på tak.