• Perspektiv fra vannet mot Bremnes Ungdomsskole
  • Uteareal på konkurranseforslag Bremnes Ungdomsskole - Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Uteareal på konkurranseforslag Bremnes Ungdomsskole - Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Uteskolen på Bremnes Ungdomsskole- totalentreprisekonkurranse Arkitektkontoret
  • Perspektiv skolegård og hovedadkomst Bremnes Ungdomsskole - ABHB
Prosjektnavn Konkurranseforslag Bremnes Ungdomsskole
Adresse Bremnes, Bømlo
Tiltakshaver Bømlo Kommune
Bruttoareal 4800m2

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS leverte sammen med Kruse og Smith, forslag til totalentreprisekonkurransen om Bremnes nye undomsskole på Bømlo. Skolen er planlagt ut i fra et ønske om en kompakt og oversiktlig løsning, samtidig som trinnarealer er adskilt i uavhengige avdelinger og med egne innganger. Løsningen er blitt et sentralt plassert fellesareal – med kantine og amfi – og øvrige arealer plassert i tre fløyer ut fra dette sentralrommet.