ProsjektnavnSkåredalen Skole, Kultur og Idrettssenter
AdresseSkåredalen, Haugesund
TiltakshaverHaugesund Kommune
Ferdigstilt2002
Bruttoarealca 10 000m2

Prosjektet er en realisering av en utført regulering for Haugesund Kommune, og rommer barne- og ungdomsskole og idrettshaller. Prosjektet er todelt og ligger på begge sider av en gjennomgående gate med gang- og sykkeltrafikk. Denne er også forbindelsen mellom skole og kultur- og idrettsaktiviteter. Det er uteanlegg for skolen på østsiden av anlegget, og uteanlegg for kultur- og idrettsaktiviteter på vest. Arkitektonisk er anlegget sammensatt av flere bygg for å bryte ned målestokken. Materialmessig er det benyttet malt trepanel og murforblending.

  • Skåredalen Skole, Kultur og Idrettssenter, av Arkitektontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • Trekledning i Staverngul, sinktak og teglstein brukes gjennomgående i arkitekturen på Skåredalen Skole i Haugesund, tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • En indre beskyttet gågate skiller de forskjellige volumene på skolen, tegnet av arkitekt Stein Jarle Helgeland
  • Pergolaoverbygg i limtrekonstruksjon, tegl, sink og trekledning. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
  • De store volumene er oppdelt i mindre, med karnapper, takutstikk, vinkelendringer og materialinndelinger - Skåredalen Skole
  • Sinkbelagt inngangsparti på Skåredalen Skole, tegnet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS